Kategorie

Regulamin sklepu internetowego

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
określający zasady świadczenia usługi sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu, zgodnie z wymaganym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27/04/2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (obowiązujący od 25/05/2018)
Właścicielem sklepu jest:
 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe " MIM" Mirosław  Sałek, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta i Gminy Skawina. 

Siedziba firmy: 

ul. Popiełuszki 17; 32-050 Skawina; NIP PL 679 102 00 47, Regon: 350758349

Zwany dalej „ Sprzedawcą”. Sprzedawca jest płatnikiem podaku VAT.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
definicje:
sklep internetowy - stanowi zawarcie umowy  kupna-sprzedaży drogą elektroniczną
klient - osoba fizyczna, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną - które zawierają umowę kupna- sprzedaży drogą elektroniczną, składając zamówienie
umowa zakupu-sprzedaży - umowa zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego
zamówienie -  złożone elektronicznie oświadczenie w celu zawarcia umowy kupna -sprzedaży


Sprzedawca dokonuje sprzedaży dla Klientów na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną. Klient wraz z towarem otrzymuje zawsze paragon lub fakturę VAT zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu. 

Zamówienie

W sklepie internetowym zamówienia może składać w ciągu doby przez 24 godz, przez 7 dni w tygodniu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Klient składający zamówienie jest zobowiązany do wprowadzenia do systemu danych zgodnych ze stanem faktycznym.Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych, ani praw własności osób trzecich. Podawane dane osobowe przy składaniu zamówienia są szyfrowane  za pomocą klucza o długości 256 bitów.
Sklep posiada bezpieczny certyfikat SSL wystawionym przez Urząd Certyfikujący / zamknięta kłódka, oraz znacznik "https".
Wszystkie działania sklepu w zakresie przetwarzania danych osobowych są zgodne z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatycznie wysyłany przez sklep list elektroniczny z treścią zamówienia. Zamówienie   potwierdzone jest przez kliknięcie linku "Potwierdź zamówienie" lub odesłanie tego listu. Dokonanie płatności jest traktowane jako potwierdzenie. Po potwierdzeniu zamówienia rezygnacja z zakupu jest możliwa za zgodą sklepu, po wcześniejszym skontaktowaniu sie konsumenta ze sklepem.
Realizacja zamówienia - przygotowanie i wysyłka następuje: po potwierdzeniu  zamówienia -jeżeli wybrano płatność przy odbiorze,lub po otrzymaniu wpłaty na konto - jeżeli wybrano przedpłatę przelewem bankowym. Możliwe jest również dokonanie płatności przez systempłatności PAYU.

Sposób dostawy

Przesyłka pocztowa, lub firma spedycyjna. Każda przesyłka jest ubezpieczona 
Pocztą są wysyłane towary w terminie i warunkach określonych przez Pocztę Polską. Kupujący ponosi koszt dostawy według cennika Poczty Polskiej, nie mniej niż kwoty określone w cenniku transportu. Wysyłka firmą spedycyjną następuje w ciągu kolejnych trzech dni roboczych wg cennika spedytora, nie mniej niż kwoty określone w cenniku transportu. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2-7 dni.  

Odbiór własny, po otrzymaniu e-maila, lub uzgodnieniu telefonicznym w siedzibie firmy pod adresem: 32-050 Skawina ul. Popiełuszki 17 w godzinach pracy sklepu tj w godz.od 08-16 poniedz -piątek , oraz sobota od 8,00-13,00 .
W trakcie odbioru przesyłki wysłanej kupujący ma prawo po podpisaniu listu przewozowego i uregulowaniu należności (w przypadku pobrania), w obecności kuriera lub pracownika poczty sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania, taśm zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia  uszkodzenia przesyłki należy w obecności przewoźnika spisać odpowiedni protokół. Niniejszy zapis nie ogranicza uprawnień konsumenta do zgłoszenia reklamacji, czy niezgodności dostawy z zamówieniem w czasie późniejszym, przewidzianym prawem, za pomocą określonego w regulaminie formularza. 

 

 

Cennik dostawy: 

 

Poczta Polska - przelew, karta - 14,00 zł, dostawa 2-7 dni                   

Poczta Polska -przelew,priorytet-  15,00 zł

Kurier                 - przelew, karta 20,00zł

                                  - za pobraniem 25,00 zł

Odbiór osobisty w siedzibie firmy - 0,00 zł

Wysyłamy bezpłatnie zamówienia: powyżej 200 zł przy płatności kartą lub przelewem,  - powyżej 300 zł przy za pobraniem.  

 

Wysyłka za granicę wg cennika Poczty Polskiej- 80,00 zł, paczka do 4 kg. Prosimy o kontakt w celu ustalenia faktycznego kosztu dostawy (przeważnie niższego niz podany). Wpłatę proszę dokonywać wyłącznie na rachunek  mBank. Opłatę za  przelew bankowy z zagranicy na nasze konto ponosi kupujący.

 

Warunki dostawy

W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedający informuje o tym Kupującego. Sklep określi termin dostawy lub zaproponuje, o ile to możliwe, towar o porównywalnej cenie, parametrach i jakości. Kupujący w takim przypadku może zrezygnować z zakupu, czekać na dostawę lub zaakceptować proponowany towar. Swoją decyzję klient przedstawia pocztą elektroniczną, lub telefonicznie. Brak decyzji jest równoważny z rezygnacją z zakupu i ew. natychmiastowym zwrotem przedpłaconej na rachunek bankowy kwoty.

Sposób płatności 
 

 

-przelewem - Towar jest wysyłany po wpłynięciu zapłaty na konto Sklepu. 

-
gotówką przy odbiorze. 

Przy płatności - szybkim przelewem odbiorcą wpłaty jest PayU S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców powadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu,XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, NIP 7792308495 z siedzibą przy ul. Marcelińskiej 90; 60-324 Poznań. Połączenie jest szyfrowane kluczem 128 bitowym. Serwis PayU.SA ściśle przestrzega wielu procedur bezpieczeństwa niezbędnych do bezproblemowego przekazania nam pieniędzy za zamówienie. Można o nich przeczytać pod adresem http://www.payu.pl/dla-kupujacych/bezpieczenstwoPrzedpłaty prosimy kierować na konto: 

P. H. U. " MIM" Mirosław  Sałek ul. Popiełuszki 17; 32-050 Skawina.

Nr rachunku:              mBank      07 11 40 2004 0000 3602 7731 7899

                          

Gwarancja i reklamacja 

Na wszystkie wyroby przysługuje gwarancja producenta. Cały asortyment podlega reklamacji. 
W celu złożenia reklamacji należy zawiadomić sprzedającego poprzez e-mail o zamiarze złożenia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w terminie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony na koszt sprzedawcy.

Zwrot towaru.

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności za zakupiony towar.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

Przesyłkę nadaj na adres:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe " MIM" Mirosław  Sałek
ul. Popiełuszki 17
32-050 SkawinaFORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe " MIM" Mirosław  Sałek
ul. Popiełuszki 17
32-050 Skawina
sklep@wim.sklep.pl 


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................


Postanowienia dodatkowe

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe " MIM" Mirosław  Sałek jest wyłącznym właścicielem opisów towarów. Kopiowanie ich w całości lub fragmentach jest zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie powyższych opisów bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich!

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest:

 

 

 

Mirosław Sałek P. H.U. „MIM” NIP PL 6791020047 32-050 Skawina ul. Popiełuszki 17
Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 

 

 

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki klient wyraził zgodę.

 2. W przypadku, gdy klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

 4. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w regulaminie.

 5. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

 6. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.

 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika.

 8. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.

 9. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych Klienta: nazwisko i imię, adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy dodatkowo NIP.

 10. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy: - po tym okresie są usuwane.

  • - dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości,

  • - dane adresowe - do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji - zależnie od tego, który jest dłuższy;

 11. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez administratora.

 

 

  

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

 

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.

 3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).

 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

II. Cele stosowania cookies

 

 1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.

 2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.

 3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:

  • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

  • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).

 5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 8. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

  • Google Chrome - domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

   • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";

   • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;

   • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";

   • wybrać żądane ustawienia;

   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;

   • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".

  • Microsoft Internet Explorer - Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

   • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";

   • wybrać zakładkę "Prywatność";

   • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).

  • Mozilla Firefox - domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

   • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";

   • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;

   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;

   • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

  • Opera - domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

   • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";

   • zaznaczyć żądane ustawienia;

   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;

   • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".

  • Safari - domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

   • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";

   • kliknąć ikonę "Prywatność";

   • zaznaczyć żądane ustawienia;

   • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.

 9. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.

 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 11. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.